บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์แนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

วัตถุดิบ

ริเวอร์แควมีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบโดยการกระจายเมล็ดพันธุ์ที่ควบคุมและผลิตโดยบริษัท

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ริเวอร์แควให้ความสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างมาก

ใบรับรอง

ริเวอร์แควได้รับใบรับรองจากองค์กรมาตรฐานอาหารทั่วโลก

ริเวอร์แควมีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบโดยการกระจายเมล็ดพันธุ์ที่ควบคุมและผลิต ให้แก่ชาวไร่ในการเกษตรแบบพันธสัญญา ในหลายจังหวัดในประเทศไทย เช่น กาญจนบุรี นครราชสีมา เชียงราย เชียงใหม่ และอีกหลายจังหวัด

เชียงราย

สุโขทัย

กาญจนบุรี

เชียงใหม่

นครสวรรค์

นครราชสีมา

บริษัท

ริเวอร์แคว อินเตอร์แนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์แนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด (ริเวอร์แคว) เป็นผู้นำด้านการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารประเภทผัก โดยมุ่งเน้นที่ข้าวโพดหวานเป็นหลัก ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักคือข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องและข้าวโพดหวานบรรจุถุงสูญญากาศ (ทั้งชนิดที่เป็นเมล็ดและครีมข้าวโพด)

ข่าวล่าสุด

บริษัทริเวอร์แคว ทำบุญและแจกจ่ายสิ่งของ

อ่านต่อ

บริจาคข้าวโพดหวานกระป๋องช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมโรงงานสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท

อ่านต่อ

บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือประเทศเนปาล

อ่านต่อ