บริษัทฯ จัดกิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมโรงงานสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท