กิจกรรมข่าวสาร

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ บริษัทริเวอร์แคว ได้บริจาคข้าวโพดหวานกระป๋องช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้

ได้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือประเทศเนปาลกับหน่วยงานรัฐบาลผ่านศูนย์ดำรงธรรม เมือวันที่ 21 May 2015

บริษัทฯ จัดกิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมโรงงานสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท